Vuosikokous tiistaina 23.4.2013


minioamkOulun Akateeminen Mölökky- ja Kyykkäseura ry:n sääntömääräinen
vuosikokous järjestetään tiistaina 23.4.2013 klo 17:15 salissa PR126B.

Tervetuloa paikalle seuraamaan kokousta.

Toivottaa, OAMK ry:n hallitus 2013

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Paikka: PR126B, Oulun yliopisto, Linnanmaa
Aika: 23.4.2013 klo 17:15

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen, pöytäkirjantarkastajien ja
ääntenlaskijoiden valinta
3. Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden ja läsnäolijoiden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
5. Ilmoitusasiat
6. Toimintakauden 2012 toimintakertomus
7. Toimintakauden 2012 tilinpäätös
8. Toimintakauden 2012 toiminnantarkastajan lausunto
9. Toimintakauden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen
10. Vastuuvapauden myöntäminen toimintakauden 2012 hallitukselle
11. Muut esille tulevat asiat
12. Kokouksen päättäminen

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tekniikan akateemiset TEK