Säännöt

Oulun Kyykkäliigan säännöt kaudelle 2017-2018

1.Yleistä

1.1 Sääntöjä ei voi muuttaa kesken kauden, mutta niihin voidaan tehdä lisäyksiä ja tarkennuksia. Lisäysten ja tarkennusten hyväksymiseen tarvitaan 3/4 liigan joukkueiden äänistä. Liigan jokaisella joukkueella on käytössään yksi ääni.

1.2 Pelaajat pelaavat ja katsojat katsovat omalla vastuullaan. Järjestävä taho suosittelee tapaturmavakuutuksen tai Suomen Kyykkäliiton pelaajalisenssin hankkimista. Seura ei myöskään vastaa pelaajien aiheuttamista materiaalivahingoista, kuten esimerkiksi särkyneistä ikkunoista.

 1. Ottelut

2.1 Peleissä käytetään Oulun Akateemisen Mölökky- ja Kyykkäseura ry:n kyykän kilpasääntöjen joukkuesääntöjä.

2.2 Kauden läpivientiä varten tehdään aikataulu. Finaalit pelataan niille määrättynä päivämääränä. LiigaCup-pelien suoritusaikataulu on niille erikseen laaditun aikataulun mukainen. Aikataulussa on esitetty päivämäärät, jolloin runkosarja tulee olla pelattuna. Lisäksi pudotuspeleille varattu ajanjakso on esillä läpiviennissä.

Kaudelle 2017-2018 on esitetty ja hyväksytty seuraavanlainen aikataulu:

1) Runkosarja

A-, B- ja C-sarjassa pelataan välillä 13.12.2017 – 11.2.2018, kuitenkin 21.1.2017 mennessä puolet peleistä tulisi olla pelattuna.

2) LiigaCup pelien takarajat

kierros 1. 14.1.2018.

kierros 2. 21.1.2018.

kierros 3. 11.2.2018.

kierros 4. 25.2.2018.

kierros 5. 3.3.2018.

Finaali pelataan 3.3.2018.

3) Playoffit välillä 11.2. –25.2.2018 (A-, B- ja C-sarja)

4) Finaalit ja pronssipelit välillä 25.2.- 3.3.2018

5 ) 3.3.2018 All-Stars ja Liigacup-finaali

2.2.1 Joukkueet voivat pelata toisiaan vastaan missä järjestyksessä itse haluavat ja miten yhteiset aikataulut parhaiten sopivat, mutta kuitenkin siten, että kohdassa 2.2 mainitun kauden läpivientiohjelman ehdot täyttyvät.

2.3 Joukkueet piirtävät kentän ja huolehtivat pelivälineet paikalle itse. Kapteenit vastaavat siitä, että joukkueet tulevat hyvissä ajoin ennen peliä ja että kenttä on pelivalmiina sovittuun aikaan mennessä.

 

2.4 Joukkueen kapteeni vastaa siitä, että vähintään 4 joukkueen pelaajaa saapuu ajoissa pelaamaan. Mikäli joukkue ei saa neljää pelaajaa paikalle,  joukkue voi pelata 3 pelaajalla, mutta vain jos molemmat joukkueet hyväksyvät sen, siten, että puuttuvien pelaajien heittoja ei suoriteta. Suositeltavaa kuitenkin on, että pelikautta ollessa jäljellä pelille pyrittäisiin sopimaan uusi ajankohta.

2.5 Ottelun tuomarina voi toimia kuka tahansa säännöt tunteva OAMK:n jäsen. Hätätapauksessa joukkueet voivat tuomaroida ottelun itse. Riitatapauksien välttämiseksi tulee kapteenien kuitenkin pyrkiä järjestämään paikalle puolueeton tuomari.

2.6 Mikäli jompikumpi joukkue ei ole paikalla sovittuna peliaikana, tuomari voi todeta luovutusvoiton 15 minuutin myöhästymisvaran jälkeen sovitusta ajasta paikalla olevan joukkueen niin halutessa. Suositeltavaa kuitenkin on, että pelikautta ollessa jäljellä pelille pyrittäisiin sopimaan uusi ajankohta.

2.7 Peliohjelmassa jälkeen jäävälle joukkueelle voidaan hallituksen toimesta antaa varoitus. Yhden varoituksen jälkeenkin otteluohjelmassa jälkeen jäävä joukkue voidaan hallituksen päätöksellä hylätä sarjasta.

2.8 Kaikista OKL:n ja LiigaCupin otteluista on täytettävä pöytäkirja ottelun aikana.

 1. Joukkue

3.1 Joukkueen maksimikoko on 8 pelaajaa ja minimikoko 4 pelaajaa.

3.2 Joukkueella tulee olla nimetty kapteeni ja varakapteeni, joiden yhteystiedot laitetaan Oulun Akateemisen Mölökky- ja Kyykkäseura ry:n www-sivuille ja annetaan muille Oulun Kyykkäliigan joukkueille.

3.3 Ennen kauden alkua ilmoitetusta joukkueesta tulee läpi kauden säilyä joukkueessa vähintään 3 pelaajaa.

 1. Pelaaja

4.1 Kaikkien pelaajien täytyy olla Oulun Akateemisen Mölökky- ja Kyykkäseura ry:n jäseniä.

4.2 Henkilö ei voi pelata useammassa kuin yhdessä Oulun Kyykkäliigan joukkueessa kerrallaan.

 1. Pelaajavaihdokset ja -hankinnat

5.1 Joukkue voi hankkia ja vaihtaa pelaajia siirtomääräajan puitteissa. Mikäli joukkueessa ei ole neljää tervettä pelaajaa, joukkue voi vaihtaa loukkaantuneita uusiin pelaajiin tai täydentää joukkuetta myös siirtomääräajan jälkeen (huomioiden kuitenkin kohdat 3.3, 4.2, 5.2 ja 5.3).

5.2 Pelaajalle sallitaan vain yksi siirtyminen joukkueesta toiseen runkosarjan aikana.

5.3 Juuri hankitulla tai vaihdetulla pelaajalla on 7 vrk:n karenssi vaihdoksen tai hankinnan ilmoittamisesta alkaen.

5.4 Siirtoaika päättyy 28.1.2017 tai kun joukkue on pelannut 3/4 runkosarjan otteluistaan.

 1. Sarjat

6.1 Kaudella 2016-2017 pelataan erikseen A-, B- ja C-sarja. Sekä A-, B- että C-sarjan runkosarjat päättyvät 11.2.2018. Jatkopelit finaaleja ja pronssiotteluita lukuunottamatta tulee olla pelattuna viimeistään 25.2.2018.

6.2 A-sarja

6.2.1 A-sarja pelaa ensin kaksinkertaisen runkosarjan yhdessä lohkossa. Suositus on ettei molempia pelejä samana päivänä.

6.2.2 Runkosarjan paremmuusjärjestys ratkaistaan peleistä saatavilla pisteillä. Voitosta saa 2 pistettä, tasapelistä 1 pisteen ja tappiosta 0 pistettä.

Runkosarjan jälkeen kahden tai useamman joukkueen ollessa tasapisteissä, ratkaisee tasapisteissä olevien joukkueiden järjestyksen:

 1. Keskinäisen / keskinäisten otteluiden pisteet
 2. Keskinäisen / keskinäisten otteluiden ottelukeskiarvo
 3. Kaikkien otteluiden ottelukeskiarvo
 4. Kaikkien otteluiden paras ottelutulos
 5. Kaikkien otteluiden paras erätulos
 6. Joukkueiden kapteenit ratkaisevat paremmuuden KPS (kivi, paperi, sakset) laistolla, paras kolmesta -järjestelmällä.

Sijavertailut tapahtuvat vain edellisessä sijavertailussa tasoissa olevien joukkueiden välillä.

6.3 B-sarja

6.3.1 B-sarja pelaa yksinkertaisen runkosarjan kahdessa lohkossa.

6.3.2 Runkosarjan paremmuusjärjestys ratkaistaan peleistä saatavilla pisteillä. Voitosta saa 2 pistettä, tasapelistä 1 pisteen ja tappiosta 0 pistettä.

Runkosarjan jälkeen kahden tai useamman joukkueen ollessa tasapisteissä, ratkaisee tasapisteissä olevien joukkueiden järjestyksen:

 1. Keskinäisen / keskinäisten otteluiden pisteet
 2. Keskinäisen / keskinäisten otteluiden ottelukeskiarvo
 3. Kaikkien otteluiden ottelukeskiarvo
 4. Kaikkien otteluiden paras ottelutulos
 5. Kaikkien otteluiden paras erätulos
 6. Joukkueiden kapteenit ratkaisevat paremmuuden KPS (kivi, paperi, sakset) laistolla, paras kolmesta -järjestelmällä.

Sijavertailut tapahtuvat vain edellisessä sijavertailussa tasoissa olevien joukkueiden välillä.

6.4. C-sarja (päätetään myöhemmin)

Sijavertailut tapahtuvat vain edellisessä sijavertailussa tasoissa olevien joukkueiden välillä.

 1. LiigaCup

7.1 LiigaCupiin osallistuvat kaikki Oulun Kyykkäliigaan osallistuvat joukkueet. Kauden alussa arvotaan ensimmäisen kierroksen otteluparit täysin satunnaisesti A-, B- ja C-sarjan joukkueiden kesken. Jokaisesta otteluparista selviää jatkoon yhdellä (1) voitolla. Jokaisen kierroksen jälkeen arvotaan uudet otteluparit jatkoon selvinneiden joukkueiden keskuudesta.

7.2 Myös cupin finaali pelataan yhdestä (1) voitosta

7.3 LiigaCupin ottelukierrosten takarajat on esitetty kohdassa 2.2. Joukkue, joka ei syystä tai toisesta ole kykeneväinen pelaamaan LiigaCup-pelejään annetuissa aikamääreissä, tuomitaan antamaan luovutusvoitto vastustajalleen.

7.4 OKL:n runkosarjan tai pudotuspelien ottelua ei voida laskea LiigaCup -otteluksi.

7.5 LiigaCup -pelin päättyessä tasan pelataan uusintaottelu.

 1. Jatkopelit

8.1 A-, B- ja C-sarjan jatkopelit pelataan kohdassa 2.2 olevien päivämäärien mukaan. Joukkueet voivat vapaasti valita pelipäivät ja -ajat sillä edellytyksellä, että finaali- ja pronssiottelujoukkueiden tulee olla selvillä ennen ennaltamäärättyä finaalipäivää.

8.2 Jatkopelit:

A-sarjassa jatkoon menee runkosarjan 8 parasta joukkuetta.

B-sarjassa jatkoon pääsee jokaisen lohkon 4 parasta joukkuetta.

 

C-sarja (päätetään myöhemmin).

8.3 A-sarjassa pudotuspelien ensimmäisen playoff-kierroksen joukkueparit menevät siten, että runkosarjan ensimmäiseksi sijoittunut joukkue valitsee vastustajansa runkosarjassa sijoille 5.-8. sijoittuneista joukkueista. Tämän jälkeen runkosarjan toiseksi sijoittunut joukkue valitsee vastustajansa jäljelle jääneistä joukkueista sijoilta 5.-8. Tämän jälkeen runkosarjan kolmanneksi sijoittunut joukkue valitsee vastustajansa jäljelle jääneistä joukkueista sijoilta 5.-8. Kaksi jäljelle jäänyttä joukkuetta muodostavat neljännen pudotuspeliparin.

A-sarjan välieräparit muodostuvat runkosarjasijojen perusteella siten, että neljästä välieriin selvinneistä joukkueista ylimmäksi runkosarjassa sijoittunut joukkue pelaa runkosarjassa alimmas sijoittunutta välieräjoukkuetta vastaan. Jäljelle jääneet välieräjoukkueet pelaavat keskenään. Välierien voittajat pääsevät finaaliin ja häviäjät pronssiotteluun.

B-sarjan jatkopelit menevät kiinteän kaavion mukaisesti.

 1. Kierros – E1: Tä1 vs Tu4 , E2: Tä2 vs Tu3 , E3: Tä3 vs Tu2 ja E4: Tä4 vs Tu1
 2. Kierros – F1: E1 vs E3 ja F2: E4 vs E2
 3. Kierros – Finaali: F1(voittaja) vs F2 (voittaja) ja Pronssiottelu: F1(häviäjä) vs F2(häviäjä)

8.4 A- sarjan pudotuspeleistä pääsee jatkoon kolmella voitolla. A-sarjan finaali pelataan kolmesta (3) voitosta ja pronssiottelu pelataan yhdestä (1) voitosta. B-sarjan pudotuspeleistä pääsee jatkoon kahdella voitolla. B-sarjan finaali pelataan kahdesta (2) voitosta ja pronssiottelu yhdestä (1) voitosta. C-sarjan finaali pelataan kahdesta (2) voitosta.

8.5 Pudotuspeleissä ottelun mennessä tasan pelataan kokonainen uusi ottelu.