Kilpasäännöt

Oulun Akateeminen Mölökky- ja Kyykkäseura ry:n kilpasäännöt

1. Pelin tavoite

Pelin tavoitteena on poistaa kyykkiä kentältä heittämällä niitä kartuilla. Enemmän kyykkiä tai vähemmillä heitoilla kyykät poistanut on voittaja. Peliä voi pelata joukkueena, parina tai yksin.

2. Pelitekninen osa

2.1. Pelin nimityksiä

Heittoalue: Alue, jonka sisältä heitto tulee suorittaa.

Pelineliö: Kentälle merkitty alue, jonne poistettavat kyykät kasataan erän alkutilanteessa.

Pelialue: Alue, joka kattaa molemmat pelineliöt ja niiden välisen alueen.

Avausheitto: Heitto, joka suoritetaan normaalia heittomatkaa kauempaa ja jota toistetaan, kunnes peli saadaan avattua.

Akka: Pelineliössä oleva kyykkä, jonka arvo on kaksi miinuspistettä.

Pappi: Pelineliön sivu- tai takarajalla vähintään 10 cm:n päässä eturajasta oleva kyykkä, arvoltaan yhden miinuspisteen. Kyykän katsotaan olevan rajalla, mikäli se koskettaa mittatikkuun, kun suorassa olevaa mittatikkua vedetään rajan keskikohtaa pitkin kyykän ohi.

Kuokkavieras: Pelineliön etupuolella oleva kyykkä, arvoltaan kaksi miinuspistettä.

Pelipisteet: Pelissä laskettavat miinus- tai pluspisteet, jotka lasketaan jääneiden kyykkien ja käyttämättä jääneiden heittojen mukaisesti.

2.2 Pelikenttä

Pelikenttä on mahdollisimman tasainen 5 x 20 metriä (naisilla ja junioreilla 5 x 18 metriä) kokoinen alue, jonka ympärillä on oltava riittävästi tyhjää tilaa. Kenttä muodostuu kahdesta 5 x 5 metriä kokoisesta neliöstä (naisilla ja junioreilla 5 x 4 metriä), joiden lähemmät sivut ovat 10 metrin päässä toisistaan. Neliöiden välissä, 2 metrin päässä neliöistä, on naisten heittoraja.

Joukkuekenttä

Henkilökohtaisen pelin kenttä, jossa naisten takaraja punaisella

2.3 Kentän pystytys ja pelimuodot

Kyykät pystytetään pelineliön eturajalle kahden kyykän korkuisiksi torneiksi tasaisin välein. Joukkuepelissä torneja on 20 kappaletta ja laitimmaiset tornit ovat 10 cm:n päässä sivurajoista (oikeanpuoleinen neliö kuvassa). Henkilökohtaisessa ja paripelissä torneja on 10 kappaletta ja laitimmaiset tornit ovat 1,25 m:n päässä sivurajoista (vasemmanpuoleinen neliö kuvassa).

Henkilökohtainen peli pelataan yksin, paripeli kahden pelaajan parina ja joukkuepeli neljän pelaajan joukkueena.

Ennen pelin alkamista pelaajat pystyttävät kentän ja laittavat kentän pelikuntoon. Pelin aikana ainoastaan pelin aikana syntyneiden “vaurioiden” korjaaminen on sallittua, esim. kuoppien tasoittaminen pelin aikana ja sataneen lumen kolaaminen erien välillä. Kenttää ei kuitenkaan saa lanata erien välillä.

3. Heittomatkat

Miehet suorittavat avausheiton heittoneliön takaa eli vähintään 15 metrin päästä pelineliön eturajasta ja jatkon heittoneliöstä eli vähintään 10 metrin päästä pelineliön eturajasta.

Naisten ja junioreiden vastaavat matkat ovat 10 ja 8 metriä.

3.1 Yliastuminen

Heiton aikana pelaaja ei saa ylittää heittoalueen rajoja tai astua niiden päälle. Heitto alkaa siitä, kun pelaaja ottaa kartun käteensä heittoalueella sekä aloittaa heittoliikkeen ja päättyy siihen, kun pelaaja saavuttaa heiton jälkeen tasapainon heittoalueella ja kaikki kyykät sekä karttu ovat lopettaneet liikkeen pelialueen sisällä. Mikäli edellä mainitut säännöt eivät toteudu, heitto katsotaan yliastutuksi ja pelaajalle tuomitaan varoitus.

Yliastuttu heitto merkataan pöytäkirjaan haueksi, mikäli se oli hauki, muutoin nollaksi. Kaikki heitolla poistetut kyykät palautetaan takaisin sinne, mistä ne lähtivät. Pelialueen sisällä liikkuneita kyykkiä ei siirretä takaisin. Mikäli tuomari sallii, vastapuolen kapteeni voi päättää, että yliastuminen katsotaan läpi sormien. Pelaajalle tuomitaan silti varoitus.

4. Pelivälineet

4.1 Kyykät

Kyykät tehdään puusta sylinterin muotoisiksi. Kyykän pituus on 10 cm ja halkaisija 6 – 8 cm. Reunoja voi pyöristää n. 5 mm:n leveydeltä.

4.2 Kartut

Kartut tehdään puusta. Kartut ovat pyöreitä ja niissä on kädensija. Karttu saa olla enintään 85 cm pitkä ja 8 cm paksu. Karttujen lakkaaminen, maalaaminen ja korjaaminen on sallittua, mutta muu keinoaineilla päällystäminen on kiellettyä (esim. lasikuitu). Kädensijan teippaaminen gripin parantamiseksi on sallittua. Karttuja saa vahvistaa molemmista päistä ja kaulasta enintään 3 cm:n levyisellä renkaalla.

4.3 Mittatikku

Mittatikku on keskeisesti teroitettu, halkaisijaltaan 1,5 cm ja vähintään 20 cm pitkä tikku. Sitä käytetään tarkistamaan, onko lähellä rajaa oleva kyykkä pappi. Mikäli mittatikkua ei ole käytettävissä, luotetaan tuomarina toimivan henkilön arviointikykyyn.

5. Pelin kulku

5.1 Pelin aloittaminen

Ennen pelin alkua kapteenit valitsevat aloittajan ja avaussuunnan. Kapteenit suorittavat arvonnan hutunkeitolla tai halutessaan vaihtoehtoisella tavalla, kuten esimerkiksi kps-laistolla. Arvonnan voittanut kapteeni valitsee joko aloittajan tai heittosuunnan, jonka jälkeen hävinnyt kapteeni valitsee jäljelle jääneen vaihtoehdon.

5.2 Pelin kesto

Yksi peli kestää kaksi erää. Erien välissä vaihdetaan puolia ja aloittajaa.

5.3 Erän kulku

5.3.1 Avaus

Molempien osapuolien ensimmäinen heitto suoritetaan kohdan 3. mukaisesti. Peli katsotaan avatuksi, kun avausheitolla poistetaan vähintään yksi kyykkä pelialueelta. Avausheittorajoja käytetään, kunnes peli saadaan avattua. Kun peli on avattu, loput heitot suoritetaan normaaleilta heittorajoilta, kohdan 3. mukaisesti.

5.3.2 Heittovuoro

Pelaajan on pidettävä käytettävissä olevat karttunsa heittoalueen sisäpuolella heittojensa ajan. Pelaaja ei saa poistua heittoalueelta kesken heittojensa. Heittovuoron aikana heittoalueella saa olla vain yksi pelaaja kerrallaan.

Jos karttu jää pelialueelle, sitä ei saa poistaa ennen heittovuoron loppumista. Vain pelituomarin luvalla sallitaan kartun vaihto pelialueelta.

Heittovuoro päättyy, kun kaikki heittovuoron heitot on käytetty tai kaikki poistettavat kyykät on saatu ulos pelialueelta. Heittovuoron heittomäärä määritellään kilpailukohtaisissa säännöissä.

Heittovuoron jälkeen tuomarina toimiva henkilö tarkastaa pelialueen, nostaa papit pystyyn ja huolehtii pelialueelle jääneiden karttujen poistamisesta. Tämän jälkeen heittovuoro siirtyy toiselle puolelle, mikäli heittovuoroja on vielä jäljellä. Heittovuorojen loputtua lasketaan erän pisteet.

5.4 Pistelasku

Erän tulos on kentälle jääneiden kyykkien miinuspisteiden summa. Mikäli kentälle ei jää kyykkiä, erätulos on käyttämättä jääneiden heittojen määrä.

5.5 Pelin päättäminen

Toisen erän jälkeen tuomarina toimiva henkilö laskee erien pisteet yhteen. Pelin voittaa osapuoli, jolla on enemmän pisteitä (tai vähemmän miinuspisteitä).

6. Tuomari

Mikäli ulkopuolista tuomaria ei ole käytettävissä, pelaajat hoitavat itse tuomarin tehtävät.

6.1 Tuomarin tehtävät

Tuomari valvoo, että pelin sääntöjä noudatetaan ja huolehtii pisteiden laskemisen sekä mahdollisen pelipöytäkirjan täyttämisen.

Tuomarin sana ratkaisee viime kädessä yliastumiset, papit ja muut kiistanalaiset tilanteet.

7. Erikoistilanteet

7.1 Pelialueelle palaava kyykkä

Mikäli heitto poistaa pelialueelta kyykän, mutta se palaa takaisin ilman ulkopuolista häirintää, kyykkä jätetään paikoilleen. Mikäli kyykkä palaa pelialueelle rajojen ulkopuolella olevien esteiden tai epätasaisten pinnanmuotojen ymv. takia, kyykkä poistetaan. Mikäli kyykkä pyörii rajan yli, pysähtyy ja kierähtää takaisin tasaisella alustalla, kyykkä tuomitaan palanneeksi.

7.2 Kyykkien sääntöjenvastainen siirtely

Mikäli pelaaja siirtelee kyykkiä muutoin kuin sääntöjen mukaisesti heitoillaan, kyykät siirretään takaisin paikoilleen ja pelaajalle annetaan varoitus.

Mikäli pelaaja osuu vastustajan kyykkiin heiton aikana ja seurauksena vastustajan kyykät osuvat pelialueella oleviin kyykkiin, heitto katsotaan tapahtuneeksi, mutta vastustajan kyykän lisäksi em. kyykän liikuttamat kyykät palautetaan takaisin lähtöpaikoilleen.

7.3 Varoitukset

Mikäli pelaajalle tuomitaan toinen varoitus saman pelin aikana, tuomari voi tuomita hänet suorittamaan loput heittonsa avausheittorajojen mukaan.

7.4 Haljennut kyykkä

Mikäli kyykkä hajoaa heiton seurauksena, suurin kyykän osa tulkitaan kyykäksi. Mikäli suurin osa jää pelialueelle, haljennut kyykkä korvataan ehjällä. Kaikki rikkoontuneen kyykän osat poistetaan kentältä.

7.5 Heiton häirintä

Mikäli muu, kuin heiton suorittava pelaaja koskee pelialueella oleviin kyykkiin tai karttuihin, heittävään pelaajaan tai heitettävään karttuun kesken heiton, tuomari voi sallia heiton uusimisen ja antaa varoituksen häiritsijälle. Mikäli heitto uusitaan, sitä ennen kenttätilanne palautetaan mahdollisimman tarkkaan heittoa edeltäneeseen tilaan. Tuomarilla on oikeus määrätä kohtuuttomasti peliä häiritsevät henkilöt 2 metrin päähän pelikentästä.

Lähtökohtaisesti heittovuorossa olevan joukkueen vastuulla on huolehtia, että kentän laidoilla on riittävästi tilaa eikä esimerkiksi neliön ulkopuolella sivurajan tuntumassa ole ylimääräisiä kyykkiä tai karttuja. Mikäli heitetty karttu muuttaa suuntaansa osuessaan kentälle kuulumattomaan esineeseen, joka on ollut paikallaan koko heittovuoron ajan, tilanne tulkitaan heittäjän virheeksi. Tällöin menetellään muutoin samalla tavoin kuin yliastumisen sattuessa, mutta heittäjälle ei anneta varoitusta.

8. Pelimuodot

8.1 Henkilökohtainen peli
Joukkueessa on yksi (1) pelaaja. Pelaaja heittää heittovuoronsa aikana neljä karttua. Erä jatkuu, kunnes kumpikin pelaaja on heittänyt 20 karttua tai tyhjentänyt kentän.

8.2 Paripeli
Joukkueessa on kaksi (2) pelaajaa. Joukkueen heittovuoron aikana kumpikin joukkueen pelaaja heittää kaksi kertaa, eli yhteensä neljä karttua. Pelaajat heittävät heittovuoronsa molemmat kartut perätysten. Joukkueen pelaajien pelijärjestys pysyy samana erän ajan. Erä jatkuu, kunnes kumpikin joukkue on heittänyt 20 karttua tai tyhjentänyt kentän.

8.3 Joukkuepeli
Joukkueessa on neljä (4) pelaajaa. Kilpailun säännöistä riippuen voidaan sallia tietty määrä vaihtopelaajia.
Erä koostuu kahdesta kierroksesta. Kierroksen aikana kumpikin joukkue heittää kaksi heittovuoroa. Joukkueen heittovuoron aikana kaksi joukkueen pelaaja heittää kaksi kertaa, eli yhteensä neljä karttua. Pelaajat heittävät heittovuoronsa molemmat kartut perätysten.

Joukkueen pelaajien pelijärjestys pysyy samana erän molemmilla kierroksilla. Erä jatkuu, kunnes kumpikin joukkue on heittänyt 16 karttua tai tyhjentänyt kentän. Erätauolla joukkue saa tehdä pelijärjestykseen muutoksia, ja mikäli joukkueen kokonaisvahvuus on enemmän kuin 4 pelaajaa, joukkue voi tehdä myös pelaajavaihdoksia.