Vaalikokous 11.12. klo 18


Seuran sääntömääräinen vaalikokous järjestetään torstaina 11.12. klo 18 alkaen salissa TS128. Kokouksessa valintaan tuttuun tapaan ensi vuoden toimijat sekä luodaan suuntaviivat toimintavuodelle 2009. Asialista alla.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS

Paikka: TS128, Oulun yliopisto, Linnanmaa
Aika:   Torstai 11.12.2008 klo 18:00

ASIALISTA
1.      Kokouksen avaaminen
2.      Kokouksen järjestäytyminen, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
3.      Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden ja läsnäolijoiden toteaminen
4.      Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
5.      Ilmoitusasiat
6.      Jäsenmaksut toimintavuodelle 2009
7.      Toimintasuunnitelma toimintavuodelle 2009
8.      Tulo- ja menoarvio toimintavuodelle 2009
9.      Hallituksen jäsenten lukumäärä ja toimenkuvat toimintavuodelle  2009
10.     Toimihenkilöiden lukumäärä ja toimenkuvat toimintavuodelle 2009
11.     Hallituksen jäsenten valinta toimintavuodelle 2009
12.     Toimihenkilöiden valinta toimintavuodelle 2009
13.     Tilintarkastajien valinta toimintavuodelle 2009
14.     Muut esille tulevat asiat
15.     Kokouksen päättäminen

Tekniikan akateemiset TEK