Vuosikokous ma 27.10.


Vuosikokous ma 27.10.

Seuran sääntömääräinen vuosikokous järjestetään maanantaina 27.10. klo 18 alkaen luokassa TS128. Alla kokouksen esityslista.

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen, pöytäkirjantarkastajien ja
ääntenlaskijoiden valinta
3. Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden ja läsnäolijoiden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
5. Ilmoitusasiat
6. Toimintavuoden 2007 toimintakertomuksen esittäminen
7. Toimintavuoden 2007 tilinpäätöksen esittäminen
8. Toimintavuoden 2007 tilintarkastajien lausunnon esittäminen
9. Toimintavuoden 2007 tilinpäätöksen vahvistaminen
10. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille toimintavuodelta 2007
11. Muut esille tulevat asiat
12. Kokouksen päättäminen

Tekniikan akateemiset TEK